For møter og mindre sammenkomster

Benyttes ofte til mindre møter og sammenkomster, en flott liten sal hvor man fint kan dekke til ca 20 personer.