Utleiepriser

Priser og utleieinstruks gjeldende fra 1.5.2020

Lokalehelg inkl helligdager ukedager
Hele huset, ukedager kr 500
Hele huset 1 dag kr 3000
Hele huset 2 dager kr 4000
Leie projektorkr 500
Vaskkr 1000
Ungdomsfester*
Hele huset 1 dag kr 4000
Hele huset 2 dager kr 5000
Depositumkr 5000
Leie av projektorkr 1500
Vaskkr 1500

Vi leier ikke ut til russefester (slippfester)

I helgene er hovedregelen at hele huset leies ut.Ved leie til fester på fredager, lørdager eller helgedager tilkommer et tillegg som dekker vask av rengjøringsbyrå av alle gulv og toaletter. Leietakere på søndager kan ikke påregne å få tilgang til huset før søndag kl. 14.00.