Lille- og storesal

For større arrangementer og selskaper

Blir gjerne brukt i kombinasjon ved større arrangementer / selskaper.